Verím, že ste našli všetky potrebné informácie

Ak by nie, tak nám neváhajte napísať správu.

Odoslať formulár

Ak vám neušetríme peniaze, za naše služby neplatíte.

Vidíte správne. V QueenControl sa sústredíme na profesionalitu a výsledky. Našim klientom chceme poskytovať služby, ktoré robia rozdiel. A vieme, že to dokážeme.

Kontaktujte nás

Majte svoje financie pod kontrolou s QueenControl

Kontaktný formulár

Zverte svoje financie do zodpovedných rúk. Vyplňte formulár a my vás budeme kontaktovať do 48 hodín.

Naše služby

Vyberte si z nášho širokého portfólia služieb

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je určené najmä pre živnostníkov, ktorí majú povinnosť viesť daňovú evidenciu.

Podvojné účtovníctvo

Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo má každá spoločnosť a podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri.

Mzdy a personalistika

Každá právnická osoba alebo SZČO, ktorá má zamestnancov, sa musí zaoberať personálnou a mzdovou agendou.

Poradenstvo

Všetkým našim klientom poskytujeme počas našej spolupráce individuálne ekonomické poradenstvo.

Dane a daňové priznania

Spracúvame všetky typy daňových priznaní.

Dotácie a príspevky

Pravidelne sledujeme aktuálne informácie k dostupným príspevkom a dotáciám na základe čoho posudzujeme vaše možnosti na čerpanie.

GDPR

Na mieru vám vypracujeme kompletnú dokumentáciu k smernici GDPR.

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je určené najmä pre živnostníkov, ktorí majú povinnosť viesť daňovú evidenciu.

 • Vedenie účtovných kníh
 • Peňažný denník
 • Pokladničné knihy /eurové a valutové/
 • Kniha pohľadávok a záväzkov /podľa požiadaviek klienta/
 • Evidencia DPH
 • Evidencia majetku /hmotný, nehmotný, finančný majetok, odpisové plány/
 • Vypracovanie účtovnej závierky
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Vypracovanie mesačných finančných výkazov
 • Výpočet a vypracovanie daňového priznania na DPH
Podvojné účtovníctvo

Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo má každá spoločnosť a podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri.

 • Vedenie účtovných kníh
 • Denník /chronologický zápis účt. dokladov/
 • Hlavná kniha
 • Kniha analytickej evidencie
 • Pokladnice /eurové a valutové/
 • Evidencia majetku /hmotný, nehmotný, finančný majetok, odpisové plány/
 • Evidencia DPH
 • Saldo konto odberateľov a dodávateľov /podľa požiadaviek klienta/
 • Vypracovanie účtovnej závierky
 • Výkaz súvaha
 • Výkaz ziskov a strát – výsledovka
 • Poznámky
 • Vypracovanie mesačných finančných výkazov
 • Výpočet a vypracovanie daňového priznania na DPH
Mzdy a personalistika

Každá právnická osoba alebo SZČO, ktorá má zamestnancov sa musí zaoberať personálnou a mzdovou agendou.

 • Poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
 • Príprava pracovných zmlúv
 • Mzdové listy
 • Komplexný výpočet miezd zamestnancov
 • Vypracovanie potvrdenia o zamestnaní /zápočtový list/
 • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • Vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Vypracovanie potvrdení pre zamestnancov
 • Príprava platobného príkazu všetkých potrebných platieb pre účely mzdovej agendy
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa / sociálna a zdravotná poisťovňa
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov / sociálna a zdravotná poisťovňa
 • Nahlásenie zmien údajov do sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní a na daňový úrad
 • Vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • Vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • Vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane.
Poradenstvo

Počas celého obdobia zmluvného vzťahu je poradenstvo súčasťou poskytovaných služieb, v prípade záujmu poskytneme poradenstvo samostatne.

 • poradenstvo v súvislosti so začatím podnikania – porovnanie živnosti a obchodnej spoločnosti – účtovné a daňové hľadisko, riziká podnikania odvodové povinnosti samostatne zárobkovočinných osôb
 • formy pracovnoprávnych vzťahov – odvodové zaťaženie zamestnávateľ
 • príjmy z prenájmu – registračná povinnosť, daňový dopad, daňová optimalizácia

Pri vykonávaní kontrol sme vždy nápomocní, klientovi pripravíme všetky potrebné podklady a komunikujeme s úradom ktorý vykonáva kontrolu spolonosti.

Dane a daňové priznania
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby /typ A, B/
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • hlásenia, prehľady, oznámenia
Dotácie a príspevky

Pravidelne sledujeme aktuálne informácie k dostupným príspevkom a dotáciám na základe čoho posudzujeme vaše možnosti na čerpanie.

VYPRACOVANIE GDPR

V rámci implementácie GDPR vám:

 • zistíme, aký je súčasný stav spracúvania osobných údajov
 • identifikujeme zmeny v spracúvaní osobných údajov, ktoré je potrebné zaviesť v súvislosti s GDPR
 • vypracujeme všetky potrebné dokumenty vyplývajúce z požiadaviek GDPR
 • odporučíme vám opatrenia na splnenie všetkých personálnych, organizaných a technických požiadaviek
 • pomôžeme aktualizovať vnútorné predpisy popisujúce spracúvanie osobných údajov (napr. smernicu o ochrane osobných údajov)
 • vypracujeme posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Naši spokojní klienti.

 • Vrelo odporúčame. Poradia, usmernia, veľmi rýchla pomoc. Oceňujem kvalitu práce, priateľský prístup a aj pre účtovné doklady si prídu ku mne na firmu,nikam nemusím chodiť. Odporučila som aj mojej kamarátke a švagrovi. Dievčatá ďakujem

  Klient
 • Vedenie nášho účtovníctva sa posunulo na inú úroveň a je v tých najlepších rukách. Špeciálne oceňujeme individuálny prístup, informovanie o výsledkoch podnikania, komunikáciu s úradmi a spracovanie podkladov správne a načas. A to najlepšie nakoniec - všetko s úsmevom a v pozitivnej nálade sú naj benefity spolupráce.

  Klient
 • Teším sa na dlhoročnú spoluprácu s obojstrannou spokojnosťou.

  Klient
Zavolajte nám
Naše služby

Šetríme váš čas a peniaze

Máme individuálny prístup ku každému nášmu klientovi. Naším cieľom je, aby boli všetci naši klienti spokojní, nemysleli na povinnosti voči úradom či dátumy, ale mohli sa plne venovať rozvoju svojho biznisu.

Queen Control

Účtovníčka je najlepším priateľom spoločnosti

Budujeme si stabilný a dôverný vzťah s každým klientom. Dôveruje nám už viac ako 200 spokojných klientov. Pridajte sa k nám , spoľahnite sa na nás, a my vám vytvoríme stabilitu a poriadok vo vašom účtovníctve.

Naše služby

Naše základné piliere DISKRÉTNOST, LOJALITA, SPOĽAHLIVOSŤ

Záleží nám na vás a na zachovaní vášho obchodného tajomstva. Všetky informácie, s ktorými pracujeme ostanú "uzamknuté" u nás v QUEEN CONTROL . Spokojne sa sústreďte na vaše podnikanie, my sa postaráme o legislatívu a vašu agendu

FAQ

Najčastejšie kladené otázky

Vieme, že najať/zmeniť účtovnícku firmu je veľký krok a určite máte veľa otázok. Zodpovedali sme tie najčastejšie.

Kontaktujte nás